„Warsztat z piękną duszą” w prasie…

„Warsztat z piękną duszą”

Kiedy się patrzy z zewnątrz na zniszczony, niepamiętający swoich lat blaszak przy ul. Chodakowskiej, zaraz za byłym zakładem Chemitex, trudno sobie wyobrazić, że w środku znajduje się niezwykłe miejsce, skupiające wyjątkowych ludzi. To Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka”.

….

za „Ziemia Sochaczewska” z dnia 13 marca 2018 nr 1306

Jolanta Sosnowska – jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej.

Od 1993 roku w Sochaczewie funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej.

Placówka prowadzi działalność rehabilitacyjną w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazania do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności .
Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

W WTZ w Sochaczewie korzysta obecnie 50 uczestników z terenu Powiatu Sochaczew.

Uczestnicy WTZ odnoszą wiele sukcesów w różnych działaniach zarówno rekreacyjnych jak i artystycznych.