Jak zostać naszym uczestnikiem

Jak zostać naszym uczestnikiem?

Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, ze wskazaniem do terapii zajęciowej, mogą ubiegać się o rehabilitację w ramach WTZ w celu zdobycia samodzielności, umiejętności i kwalifikacji umożliwiających w efekcie podjęcie pracy.

Wystarczy przyjść z podaniem do WTZ z prośbą o przyjęcie oraz uzasadnieniem motywacji do terapii.