Rozeznanie rynku na remont części kontenerowej budynku WTZ w Sochaczewie

Sochaczew, 20.05.2020r.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy

Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My”

ul. Chodakowska 10

96-500 Sochaczew

Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku, na świadczenie remontu części części kontenerowej budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ulicy Chodakowskiej 10 w Sochaczewie.

1. Procedura rozeznania rynku dotyczy wyłonienia wykonawcy na remontu części części kontenerowej budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ulicy Chodakowskiej 10 w Sochaczewie.

2. Remont rozpocznie się od dnia podpisania umowy do czasu wykonania wszystkich prac zawartych w umowie, lecz nie później niż do 30.07.2020 rok.

3. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia kwalifikacji uprawniających do wykonania remontu.

4. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do współpracy z inspektorem budowlanym.

5. Proponowany zakres remontu obejmuje :

1. Demontaż i montaż lamp oświetleniowych w dwu salach terapeutycznych o wymiarach 25,71m2 oraz 53,97m2

2. Demontaż sufitu z GK i izolacji z wełny w dwóch salach wraz z wywozem odpadów

3. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr. 5cm

4. Wykonanie izolacji wilgotnościowej z foli PE 0,2mm

5. Wykonanie na istniejącej konstrukcji drewnianej sufitu z płyty GKF wraz z szpachlowaniem połączeń i malowaniem farbą emulsyjną

6. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2mm i wykonanie obróbki blacharskiej na styku kontenerów z budynkiem murowanym.

6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty i aprobaty .

7. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą zajmujące się branżą budowlaną.

8. Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu

zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT.

9. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ulicy Chodakowskiej 10 w Sochaczewie lub wysłać na adres e-mailowy wtzsochaczew@jrbnet.com do dnia 26 maja 2020r. do godz. 14.00 z

dopiskiem : „Remontu części części kontenerowej budynku WTZ w Sochaczewie.”.

10. Osoba wyznaczona do kontaktu:

– Piotr Pętlak: email: piotrpetlak@gmail.com, tel: 604268879.

Pomóż nam zebrać pieniądze na samochód

Serdecznie prosimy o pomoc przy zgromadzeniu środków na dofinansowanie zakupu samochodu 9-cio osobowego z windą dla naszych uczestników, osób niepełnosprawnych. Obecnie dowodzimy Ich na zajęcia warsztatowe, piętnastoletnim samochodem – bardzo wyeksploatowany         z przebiegiem ponad 600.000 km.   

Na ten cel otworzyliśmy konto bankowe,

02 1020 3378 0000 1302 0255 7635

Bank PKO Bank Polski I Oddział w Brzezinach

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

z dopiskiem na Samochód dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie.

         Prosimy o pomoc.      

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej.

Od 1993 roku w Sochaczewie funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej.

Placówka prowadzi działalność rehabilitacyjną w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazania do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności .
Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

W WTZ w Sochaczewie korzysta obecnie 50 uczestników z terenu Powiatu Sochaczew.

Uczestnicy WTZ odnoszą wiele sukcesów w różnych działaniach zarówno rekreacyjnych jak i artystycznych.