Rozeznanie rynku na remont części kontenerowej budynku WTZ w Sochaczewie

Sochaczew, 20.05.2020r.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy

Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My”

ul. Chodakowska 10

96-500 Sochaczew

Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku, na świadczenie remontu części części kontenerowej budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ulicy Chodakowskiej 10 w Sochaczewie.

1. Procedura rozeznania rynku dotyczy wyłonienia wykonawcy na remontu części części kontenerowej budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ulicy Chodakowskiej 10 w Sochaczewie.

2. Remont rozpocznie się od dnia podpisania umowy do czasu wykonania wszystkich prac zawartych w umowie, lecz nie później niż do 30.07.2020 rok.

3. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia kwalifikacji uprawniających do wykonania remontu.

4. Wykonawca usługi zobowiązany będzie do współpracy z inspektorem budowlanym.

5. Proponowany zakres remontu obejmuje :

1. Demontaż i montaż lamp oświetleniowych w dwu salach terapeutycznych o wymiarach 25,71m2 oraz 53,97m2

2. Demontaż sufitu z GK i izolacji z wełny w dwóch salach wraz z wywozem odpadów

3. Wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr. 5cm

4. Wykonanie izolacji wilgotnościowej z foli PE 0,2mm

5. Wykonanie na istniejącej konstrukcji drewnianej sufitu z płyty GKF wraz z szpachlowaniem połączeń i malowaniem farbą emulsyjną

6. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. 5,2mm i wykonanie obróbki blacharskiej na styku kontenerów z budynkiem murowanym.

6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty i aprobaty .

7. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą zajmujące się branżą budowlaną.

8. Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu

zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT.

9. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” w Łodzi przy ulicy Chodakowskiej 10 w Sochaczewie lub wysłać na adres e-mailowy wtzsochaczew@jrbnet.com do dnia 26 maja 2020r. do godz. 14.00 z

dopiskiem : „Remontu części części kontenerowej budynku WTZ w Sochaczewie.”.

10. Osoba wyznaczona do kontaktu:

– Piotr Pętlak: email: piotrpetlak@gmail.com, tel: 604268879.

Pomóż nam zebrać pieniądze na samochód

Serdecznie prosimy o pomoc przy zgromadzeniu środków na dofinansowanie zakupu samochodu 9-cio osobowego z windą dla naszych uczestników, osób niepełnosprawnych. Obecnie dowodzimy Ich na zajęcia warsztatowe, piętnastoletnim samochodem – bardzo wyeksploatowany         z przebiegiem ponad 600.000 km.   

Na ten cel otworzyliśmy konto bankowe,

02 1020 3378 0000 1302 0255 7635

Bank PKO Bank Polski I Oddział w Brzezinach

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

z dopiskiem na Samochód dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sochaczewie.

         Prosimy o pomoc.      

XXII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych Sochaczew 2019

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY’ w Sochaczewie, jako współorganizator zapraszają wszystkie osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w XXII Ogólnopolskiech Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych, które zostają wznowione po 4 latach przerwy. W tym roku odbędą się 5 czerwca na stadionie MOSiR przy ul. Chopina 101 w Sochaczewie. Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 11.00. Zapewniamy dobrą organizację, różnorodność konkurencji sportowych, wspaniałą atmosferę, a dla zwycięzców medale i nagrody rzeczowe.

            Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych są jedną z największych tego typu imprez w Polsce. Nie ma w nich podziału na stopień czy też kategorię niepełnosprawności. Głównymi celami zawodów są integracja, zagospodarowanie wolnego czasu i motywowanie do uprawiania sportu osób niepełnosprawnych. Dlatego też władze lokalne bardzo zaangażowały się organizację tego spotkania: Pani Jolanta Gonta (starosta sochaczewski) wraz z Piotrem Osieckim (burmistrz Miasta Sochaczew) oraz Tomaszem Musielskim (prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”). Ogromnym wsparciem służy Maciej Małecki (poseł na Sejm RP) oraz otrzymaliśmy Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją przez Parę Prezydencka RP. 

,,Para Prezydencka z uznaniem i życzliwością przyjęła informację o zaangażowaniu władz samorządowych powiatu sochaczewskiego i miasta Sochaczew w organizację tego wartościowego przedsięwzięcia, które służy popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością oraz stanowi doskonały przykład integracji Państwa środowiska lokalnego” – mówi Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP.

            Organizatorzy pracują intensywnie już od kilku miesięcy, aby zapewnić różnorodność konkurencji sportowych, wspaniałą atmosferę, zaplecze gastronomiczne oraz nagrody dla zwycięzców. Do tej pory tego typu zawody przyciągały do naszego miasta kilkaset zawodników, reprezentujących placówki z całej Polski. Przewidujemy około 250 zawodników i około 1000 osobo-startów. Zapraszamy zawodników i uczestników 5 czerwca 2019r. do Sochaczewa.