Bezpieczny WTZ!

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sochaczewie przy Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi realizuje projekt pt. ”Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami ”. Dzięki pozyskanym środkom zakupiliśmy środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące, które pomagają pracownikom w tym trudnym okresie pandemii Covid-19.

Instruktorzy Terapii Zajęciowej prowadzą zdalną terapię dla 50 uczestników z terenu powiatu sochaczewskiego.