O Nas

O Nas

Od 1993 roku w Sochaczewie funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej.

Placówka prowadzi działalność rehabilitacyjną w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazania do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności .
Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

W WTZ w Sochaczewie korzysta obecnie 50 uczestników z terenu Powiatu Sochaczew.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w grupach warsztatowych.

Każda z grup liczy 5 osób.